Reportage
 
 
Bussresa till Örnskådning vid Hornborgarsjön, Dalénmuseet i Stenstorp och Falbygdens ost i Falköping.

Årets första resa startade den 13 januari 2009 en regntung och ruggig morgon redan kl 08.00 från Edsborg för att i tid få en skymt av havsörnarna när de utfodrades på morgonkvisten. Vår egen guide, Lars-Erik Thim, var den som ordnat med besöket vid Hornborgarsjön.

Vid framkomsten till Hornborgasjön och örnutfodringen togs vi emot av Gösta
och Ing-Marie Eriksson i Naturvårdsverkets paviljong Trandansen. När vi så småningom samlat ihop oss där, gav Gösta en uttömmande information
om örnutfodringens historia och utveckling i sjön. Vi fick också veta, att under den tid på året som utfodringen äger rum krävs det mycket ideellt arbete, vilket i detta fall utförs av Falbygdens Fågelklubb. Örnmaten dras ut till utfodrings-platsen tre gånger i veckan efter mörkrets inbrott. För övrigt kan nämnas att det rent organisatoriskt hanteras av Naturvårdsverket och Örn 72 (som också är en ideell förening).

Samtidigt som Gösta informerade, så spanade Lars-Erik in de två Havsörnar
som under sju års tid häckat i sjöns omgivning och som under denna tid fått fram sjutton ungar. Nu hade vi turen med oss denna dag så vi kunde följa de två örnarna under de två timmar vi befann oss vid Trandansen. För att kunna se de båda havsörnarna på ett bra sätt fanns det fem tubkikare till förfogande på plats.
När vi nu spanade in havsörn och intog den fika vi haft med oss, fick vi även
reda på hur både havsörn och kungsörn beter sig och vad det är för stora skillnader på dessa stora örnar .

Efter att ha sett havsörnarna gav vi oss så av mot Stentorp där lunch vankades på Hotell Fyrvaktaren. Efter maten fick vi en visning av Gunvor Johdets Bonadssamling i Kulturhuset Forum – en intressant utställning av gamla broderade bonader. Samlingen omfattar ca 500 bonader och är en av landets största och omfattar utvecklingen från sekelskiftet och framåt.

Näst på tur var Dalénmuseet som är inrymt i det gamla Tingshuset från 1884.
Gustaf Dalén föddes den 30 november 1869 i Skräddargården i Stenstorp som ett av fyra syskon. De tre andra var mer intresserade av att studera, så Gustaf, som var den praktiskt lagda i syskonskaran, var den som var tänkt att ta över gården. Det visade sig dock efter endas tre år, att Gustaf vid ett besök hos dåtidens store industriman, Gustaf de Laval, fått andra planer för sitt framtida yrkesverksamma liv. All tid han lagt ner i den lilla snickarboden med bland annat en fettprovningsapparat kanske inte var helt bortkastad. Det hela slutade med att han fortsatte studera och gick så småningom ut med toppbetyg från Chalmers i Göteborg. Dalén studerade även 1896 på Eidgemössische Technische Hochschule i Zürich. Han fortsatte sina experiment och visst känner vi till hans klippfyrar. Dessa drevs med acetylengas och hade en otrolig, helt mekanisk automatisk anordningen för byte av glödstrumpan, vilken bara höll i cirka fyra veckor.

Daléns uppfinningar innefattar klippljusapparaten med tryckregulator, sol-ventilen samt den automatiska glödnätsutbytaren. Dessa konstruktioner lade grunden till företaget AGA (AB Gas-Ackumulator) och dess AGA-fyr. Sådana fyrar kan arbeta utan tillsyn upp till ett år. År 1912 blev Blockhusuddens fyr i hamninloppet till Stockholm först i världen med solventil. När den 1980 elektrifierades konstaterade man att ventilen aldrig någonsin krävt reparation. Gustaf Daléns bidrag till säkerheten på haven gav honom nobelpriset i fysik 1912.

Även Aga-spisen uppfanns av Dalén och introducerades på marknaden 1929. Några av Daléns övriga uppfinningar och tillverkningsområden är bl a apparater för medicinskt bruk såsom kuvös och hjärt-lungmaskin, filmprojektorer för biografbruk, AGA-spisen, mätinstrument, ja, t.o.m. en bil (1919-1927) ingick i ”stallet”. Dalén blev svårt brännskadad och miste synen i samband med en gasexplosion 1912 och det har spekulerats i om nobelpriset delvis hade influerats av den tragiska händelsen. Dalén fortsatte trots skadan att leda AGA till 1937.

Hans liv och arbete finns dokumenterat i filmen ”Seger i mörkret” som kom 1954 och med Olof Bergström i huvudrollen. Dalén dog den 9 december 1937 på Lidingö.

Sista stoppet på resan blev på Falbygdens ost där provsmakning och inköp av ostar gjordes innan vi vände kosan mot Trollhättan och var åter där kl 17.00 efter en mycket intressant dagstur.

              Britt Back  OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

   
Fikadags                                          Örnskådning                             Örnskådning

 
Vy över Hornborgarsjön                                                     Nisse G tackar Gösta Eriksson och L-E Thim

   
Lunch på Hotell Fyrvaktaren, Stenstorp   - - -                                      Gunvor Johdets bonadssamling

   
Nisse G tackar guiderna                   Gustav Daléns bilmodell            Gustav Dalén
 
 
Fyrmodeller
 
                                                      Foto Britt Back  

                        

  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
 
Webmaster:
Olle Johansson
Tel. 0520-31663
 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!